برخی از آمار و ارقام

210تعداد ضمانت‌نامه صادره
1600تعداد تسهیلات
7تعداد مشارکت مدنی
2تعداد سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر
73000مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره (میلیون ریال)
520000مبلغ تسهیلات ارائه شده (میلیون ریال)
13000مبلغ مشارکت‌‌های مدنی (میلیون ریال)
4000مبلغ سرمایه‌گذاری ریسک پذیر(میلیون ریال)

درباره ما

توسعه پايدار و پيشرفت هر کشوري مرهون پرورش، حفظ و نگهداري سرمايه هاي علمي، پژوهشي و فناورانه آن کشور است. پژوهشگران و فناوران موجبات ترقي، تعالي، توسعة علمي و فناوری و در نهايت توسعه پايدار همه جانبه را براي کشور فراهم می سازند، از اين رو شناسايي، برقراري ارتباط و حمايت از اين قشر توانمند جامعه به منظور استفاده از مشارکت و همکاري هاي علمي آنان در زمينه هاي گوناگون در راستاي توليد علم و فناوری و پیشرفت از اولويت ويژه اي برخوردار است.

 1. 1
  جذب منابع مالی برای توسعه امر پژوهش و فناوری

  صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی که به عنوان سومین صندوق غیر دولتی در بین استان های کشور در دی ماه ۱۳۸۶ موفق به کسب مجوز از کار گروه هماهنگی ماده ۴۵ برنامه چهارم شد،

 2. 2
  مشارکت و سرمایه گذاری لازم برای توسعه امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایه گذاری بخش غیردولتی.

  صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی که به عنوان سومین صندوق غیر دولتی در بین استان های کشور در دی ماه ۱۳۸۶ موفق به کسب مجوز از کار گروه هماهنگی ماده ۴۵ برنامه چهارم شد،

 3. 3
  ارائه تسهیلات مالی و حمایت های قانونی از پژوهشگران و فناوران.

  صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی که به عنوان سومین صندوق غیر دولتی در بین استان های کشور در دی ماه ۱۳۸۶ موفق به کسب مجوز از کار گروه هماهنگی ماده ۴۵ برنامه چهارم شد،

 4. 4
  کمک به دستگاه های اجرایی در جهت تجاری سازی.

  صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی که به عنوان سومین صندوق غیر دولتی در بین استان های کشور در دی ماه ۱۳۸۶ موفق به کسب مجوز از کار گروه هماهنگی ماده ۴۵ برنامه چهارم شد،

اخبار و اطلاعیه ها

سهامداران

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.