تماس با ما

اطلاعات تماس

شعبه دانشگاه فردوسی
آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، درب غربی دانشگاه

پذیرش و قراردادها:                                                       ۳۸۸۰۲۷۵۱-۰۵۱

ارزیابی و نظارت:                                      ۳۸۸۰۲۷۵۷-۰۵۱

امور مالی:                                                  ۳۸۸۰۲۷۵۶-۰۵۱

امور مالی:                                                   ۳۸۸۰۲۷۵۴-۰۵۱

حقوقی و ارزیابی تضامین:                          ۳۸۸۰۲۷۵۲-۰۵۱

فرآیندها:                                         ۳۸۸۰۲۷۵۳-۰۵۱

شعبه پارک علم و فناوری
آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده قوچان، مقابل کارخانه شیر پگاه، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساختمان مرکزی

پشتیبانی سیستم:                                         ۳۵۰۰۳۴۴۱-۰۵۱

 

آدرس پست الکترونیکی:
krfn.ir@gmail.com

فرم تماس

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.