تماس با ما

اطلاعات تماس

شعبه دانشگاه فردوسی
آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، درب غربی دانشگاه

پذیرش: آقای رمضانی                                                  ۳۸۸۰۲۷۵۱-۰۵۱

ارزیابی و نظارت: خانم حیدری                                       ۳۸۸۰۲۷۵۴-۰۵۱

امور مالی: خانم بایسته                                                 ۳۸۸۰۲۷۵۶-۰۵۱

امور حقوقی و قراردادها: آقای اشرفی                          ۳۸۸۰۲۷۵۲-۰۵۱

مدیرعامل: خانم دکتر رضوی                                         ۳۸۸۰۲۷۵۸-۰۵۱

شعبه پارک علم و فناوری
آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده قوچان، مقابل کارخانه شیر پگاه، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساختمان مرکزی
تلفن: ۳۵۰۰۳۴۴۱-۰۵۱

آدرس پست الکترونیکی:
krfn.ir@gmail.com

فرم تماس

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.