تماس با ما

اطلاعات تماس

شعبه دانشگاه فردوسی:

آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، درب غربی دانشگاه

شماره تلفن اصلی :                                                       ۳۸۸۰۲۰۰۰-۰۵۱

پذیرش : آقای رمضانی                                                               ۳۸۸۰۲۷۵۱-۰۵۱

ارزیابی و نظارت: خانم حیدری                                    ۳۸۸۰۲۷۵۴-۰۵۱

امور مالی: خانم بایسته                                                 ۳۸۸۰۲۷۵۷-۰۵۱

امور اداری و قراردادها: آقای اشرفی                      ۳۸۸۰۲۷۵۲-۰۵۱

 

شعبه پارک علم و فناوری:

آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده قوچان، مقابل کارخانه شیر پگاه، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساختمان مرکزی
تلفن: ۳۵۰۰۳۴۴۱-۰۵۱

آدرس پست الکترونیکی:
krfn.ir@gmail.com
info@krrtf.ir

فرم تماس

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.