تماس با ما

اطلاعات تماس

شعبه دانشگاه فردوسی:

آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، درب غربی دانشگاه

شماره تلفن اصلی :                                                       ۳۸۸۰۷۰۰۰-۰۵۱

پذیرش : آقای رمضانی                                                               ۳۸۸۰۷۶۰۱-۰۵۱

ارزیابی و نظارت: خانم حیدری                                    ۳۸۸۰۷۶۰۴-۰۵۱

امور مالی: خانم رحیم زاده                                                 ۳۸۸۰۷۶۰۵-۰۵۱

امور اداری و قراردادها: آقای اشرفی                      ۳۸۸۰۷۶۰۲-۰۵۱

 

شعبه پارک علم و فناوری:

آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده قوچان، مقابل کارخانه شیر پگاه، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساختمان مرکزی
تلفن: ۳۵۰۰۳۴۴۱-۰۵۱

آدرس پست الکترونیکی:
krfn.ir@gmail.com
info@krrtf.ir

فرم تماس

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.