تماس با ما

شعبه دانشگاه فردوسی
آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، درب غربی دانشگاه

پذیرش: خانم آلیان                                                      ۳۸۸۰۲۷۵۱-۰۵۱

ارزیابی و نظارت: خانم حیدری                                       ۳۸۸۰۲۷۵۴-۰۵۱

امور مالی: آقای خاتمی                                                   ۳۸۸۰۲۷۵۷-۰۵۱

امور حقوقی و قراردادها: آقای رمضانی                          ۳۸۸۰۲۷۵۲-۰۵۱

مدیرعامل: خانم دکتر رضوی                                         ۳۸۸۰۲۷۵۸-۰۵۱

شعبه پارک علم و فناوری
آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده قوچان، مقابل کارخانه شیر پگاه، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساختمان مرکزی
تلفن: ۳۵۰۰۳۴۴۱-۰۵۱

آدرس پست الکترونیکی:
krfn.ir@gmail.com

اطلاعات تماس

فرم تماس

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.