تماس با ما

اطلاعات تماس

شعبه دانشگاه فردوسی:

آدرس: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، درب غربی دانشگاه

شماره تلفن اصلی :                                                       ۳۸۸۰۷۰۰۰-۰۵۱

پذیرش : کوثر                                                               ۳۸۸۰۷۶۰۱-۰۵۱

ارزیابی و نظارت: مهرداد اشرفی                                    ۳۸۸۰۷۶۰۴-۰۵۱

امور مالی: محمد خادمی                                                 ۳۸۸۰۷۶۰۵-۰۵۱

امور اداری و قراردادها: علیرضا سیدیان                      ۳۸۸۰۷۶۰۲-۰۵۱

 

شعبه پارک علم و فناوری:

آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده قوچان، مقابل کارخانه شیر پگاه، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساختمان مرکزی
تلفن: ۳۵۰۰۳۴۴۱-۰۵۱

آدرس پست الکترونیکی:
krfn.ir@gmail.com
info@krrtf.ir

فرم تماس

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.