هیات مدیره

آقای دکتر مرتضی خادمی
رییس هیات‌مدیره
نماینده دانشگاه فردوسی مشهد
آقای دکتر جواد بهارآرا
نایب رئیس هیات مدیره
نماینده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
آقای احمد باصری
عضو هیات‌مدیره
نماینده پارک علم و فناوری خراسان
آقای مهندس مصطفی مکارم
عضو هیات مدیره
نماینده مستقل
خانم دکتر حمیده رضوی
عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل
نماینده مستقل
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.