مشارکت مدنی

مشارکت مدني يکي از عقود موثر به منظورايجاد تسهيلات لازم براي توسعه فعاليتهاي توليدي (صنعتي ، معدني ، کشاورزي و مسکن) ، بازرگاني (صادرات و واردات) و خدماتي مي باشد که عبارتست از درآميختن سهم الشرکه نقدي يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو مشاع ، به منظور انتفاع طبق قرارداد .

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.