ارائه تسهیلات مالی

اهم ضوابط اجرایی وام ها

 • به مشتریان خوش حساب، خدماتی  نظیردر سرمایه در گردش فوری، معرف  به بانک عامل جهت اخذ وام، کاهش دفعات نظارت، تسهیل در اخذ تضامین، پاداش تعجیل در پرداخت و … ارائه می گردد.
 • در صورت اخذ امتیاز ارزیابی بیشتر از ۵/۳ ( از امتیاز کل ۵ )، مبلغ وام تا حداکثر مبلغ قابل ارزیابی وام، مطابق با درخواست مشتری به کارگروه پیشنهاد خواهد شد.
 • پرداخت وام به صورت مرحله ای است و نظارت بر نحوه هزینه کرد، تمام موضوع وام، در طول دوره پرداخت و بازپرداخت وام انجام می شود.
 • هزینه ارزیابی و نظارت در صورت عملکرد قابل قبول وام گیرنده مطابق آئین نامه داخلی صندوق عودت داده می شود.
 • وام های خط اعتباری تنها بشرطی که یک نمونه آزایشگاهی از محصول به عنوان محصول دانش بنیان به تایید رسیده باشد قابل ارزیابی هستند.
 • برخی از وام های کمتر از ۲۰۰۰ میلیون ریال به جز وام های لیزینگ و استصناع به تشخیص صندوق به بانک عامل با کارمزد ترجیحی معرفی ی شوند
 • با توجه به آئین نامه های داخلی صندوق و الزامات خط اعتباری، استثنائاتی در کارمزد،دوره بازپرداخت و سقف هزینه کرد وام ها وجود دارد.

مراحل دریافت وام از منابع داخلی و خط اعتباری

مراحل دریافت وام
 • لازم است تا مستنداتی نظیر مجوزها، لیست بیمه، اظهارنامه های مالیاتی، فامتورهای فروش و سایر مستندات (حسب شرایط متقاضی و وام درخواستی) به همراه فرم های ارزیابی از طریق پرتال ارسال گردد.
 • در صورت کامل بودن مدارک، اخذ مصوبه حداکثر در دو هفته کاری انجام می شود.
 • در تسهیلات لیزینگ و استصناع، ارائه تضامین اصلی بر عهده خریدار است.
 • فرایند ترهین وثیقه ملکی یا سایر تضامین قابل ترهین حداقل در دو هفته کاری انجام می شود.
 • در وام های خط اعتباری، پرداخت منوط به تایید صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد و تحلیل اثربخشی وام های پرداختی قبلی از این محل به شرکت متقاضی الزامی است.
 • در وبگاه صندوق در بخش خدمات و تسهیلات، راهنمای تفصیلی متقاضیان جهت دریافت وام موجود است.
تسهیلات مالی

حداکثر مبلغ، کارمزد و تضامین وام

نوع وامحداکثر مبلغ قابل ارزیابی(میلیون ریال)کارمزد
منابع داخلیخط اعتباریمنابع داخلیخط اعتباری*
پژوهشی1,000-6%-
نمونه سازی5,0005,00010%4%
لیزینگ/استصناع15,00010,00018%15%
تجاری سازی تولید- نیمه صنعتی10,00010,00015%16%
سرمایه در گردش- تولید صنعتی25,00010,00019%16%
 • مدت زمان پرداخت:
  • وام های منابع داخلی :۱۸ ماه
  • وام های خط اعتباری: ۳۰ ماه بعد از دوره اجرا؛ (به استثناء سرایه در گردش و لیزینگ به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه بعد از دوره اجرا)
 • مدت زمان تنفس:
  • اگر شرکت مشمول وام مکرر باشد، وام تنفس نخواهد داشت
 • نرخ کارمزد و دوره بازپرداخت تسهیلات لیزینگ و استصناع خط اعتباری با توجه به نوع محصول و مجموع وام های دریافتی و جاری لیزینگ و استصناع شرکت ها متغیر است.
 • طبق اطلاع واصله کارزدهای وا های خط اعتباری در حال بازنگری است.
 • سرمایه در گردش فوری:
  • تا مبلغ ۴۰ میلیارد ریال، راسی، حداکثر ۶ ماهه با کارمزد ۲۲ درصد (محصول دانش بنیان ۲۱ درصد)، قابل ارزیابی است.

نوع وام و مصارف مورد تایید

نوع واممصارف مورد تایید
پژوهشیپژوهش های کاربردی و فناورانه
نمونه سازیاخذ مجوزهای قانونی برای عرضه محصول به بازار، ارتقاء محصول، ساخت و تولید تعداد محدودی از محصول با قابلیت ظرفیت سازی برای ورود به بازار
لیزینگتامین بخشی از هزینه مبلغ پیش فاکتور/قرارداد به شرط موجود بودن کالا در انبار فروشنده
استصناعتامین بخشی از هزینه مبلغ قراردادسفارش ساخت محصول
تجاری سازی- تولید نیمه صنعتیتاین هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید، طراحی صنعتی،انجا آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی
تولید صنعتیهزینه های خرید و نصب ماشین آلات و تجهیزات
سرمابه در گردشتامین بخشی از هزینه های جاری تولید محصول شامل مواد اولیه، دستمزد، برون سپاری و همچنین تامین بخشی از هزینه های مرتبط با اجرای قراردادهای جاری

توضیحات:

 • سقف مبلغ وام لیزینگ و استصناع ۷۰% و برای کالاهای مصرفی ۵۰% مبلغ فاکتور بدون ارزش افزوده است.
 • در صورت اعطای وام سرمایه در گردش به فروشنده، امکان اعطای وام لیزینگ به دلیل هم پوشانی وجود ندارد.
 • سقف پرداخت هزینه های تجهیزات در وام نمونه سازی حداکثر ۲۰% از مبلغ وام است.
 • در وام نمونه سازی جهت ارتقای محصول، حداقل ۳۰% تغییر محصول الزامی ست.
 • در وام های نمونه سازی، قبل از تولید صنعتی جهت تولید و فروش آتی محصول طرح،اخذ مجوزهای مربوطه الزامی است.
 • در وام سرمایه در گردش با توجه به برنامه تولید و دوره اجرا لازم است در مرحله نظارت، علاوه بر رویت محصول تولید شده، لازم است مستندات فروش ارائه گردد.
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.