خرید و فروش اقساطی

به منظور ايجاد تسهيلات جهت تامين نياز واحدهاي توليدي و خدماتي صندوق مي تواند نسبت به انجام معاملات خريد و فروش اقساطي اقدام نمايد.
تعريف
فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيدهاي معينه دريافت گردد.
زمينه هاي فروش اقساطي
اعطاي تسهيلات جهت تامين مواد اوليه، ماشين آلات لوازم يدكي و ابزار كار و تاسيسات شركت هاي دانش بنيان بر اساس تقاضا و تعهد خريد متقاضي.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.