تسهیلات استقرار شرکتهای دانش‌بنیان از محل خط اعتباری

الف) تسهیلات خرید محل کار شرکتهای دانش‌بنیان

محل کار عبارتست از دفتر اداری، فضای تولیدی و کارگاه صنعتی

تسهیلات خرید محل کار از منابع خط اعتباری فقط در مناطق پارک علم و فناوری خراسان رضوی، ساختمان‌های تحت نظارت پارک در نواحی نوآوری یا مجاور دانشگاه‌های برتر و شهرک‌های صنعتی قابل ارائه می‌باشد

تسهیلات خرید محل کار معادل ۷۰ درصد ارزش کارشناسی رسمی فضای مود نیاز شرکت و تا سقف ذیل قابل پرداخت است:

–        استان تهران : ۳۰ میلیارد ریال

–        سایر کلان شهرها: ۲۲ میلیارد ریال (کلانشهر با جمعیت بیش از ۱ میلیون نفر)

–        سایر شهرها: ۱۵ میلیارد ریال

 

ردیفنوع خدمتمحل اجرانرخ تسهیلاتمدت بازپرداخت
۱خرید دفتر کار-پارک علم و فناوری

-ساختمان‌های تحت نظارت پارک در نواحی نوآوری یا مجاور دانشگاه‌های برتر کشور

۱۴%۴۸ ماه بدون تنفس
۲خرید دفتر کار به صورت جمعیپارک علم و فناوری۱۲%
۳خرید کارگاه صنعتیپارک علم و فناوری۱۲%
۴خرید کارگاه صنعتیشهرک‌های صنعتی۱۶%

 

تمامی موارد جدول تنها مربوط به اقدام از سوی شرکت یا شرکتهای دانش‌بنیان است. تعداد شرکتهای دانش بنیان جهت اقدام جمعی برای خرید دفتر کار در ساختمان واحد در جدول فوق به شرح ذیل است:

–        استان تهران حداقل ۱۰ شرکت دانش‌بنیان

–         سایر استان‌ها حداقل ۵ شرکت دانش بنیان

 

ب) تسهیلات ودیعه رهن محل کار شرکتهای دانش‌بنیان

محل کار عبارتست از دفتر اداری، فضای تولیدی و کارگاه صنعتی

تسهیلات رهن از منابع خط اعتباری فقط در مناطق پارک علم و فناوری خراسان رضوی، ساختمان‌های تحت نظارت پارک در نواحی نوآوری یا مجاور دانشگاه‌های برتر و شهرک‌های صنعتی قابل ارائه می‌باشد

ودیعه رهن محل کار معادل ۷۰٪ ارزش کارشناسی رسمی رهن کامل فضای مورد نیاز شرکت و تا سقف ذیل قابل پرداخت است:

–        استان تهران : ۵ میلیارد ریال

–        سایر کالن شهرها: ۴ میلیارد ریال (کلانشهر با جمعیت بیش از ۱ میلیون نفر)

–        سایر شهر ها: ۲٫۵ میلیارد ریال

پرداخت ودیعه رهن محل کار برای فضای فعلی استقرار شرکتها منتفی بوده و تنها با هدف توسعه محل کار قابل پرداخت است. بررسی و احراز شرایط توسط کارگزاران معتمد صندوق نوآوری صورت خواهد گرفت.

مدت زمان قرارداد ودیعه رهن به صورت سالانه و در صورت احراز شرایط تا دوبار (در قالب قرارداد سالانه) قابل تمدید است.

مبلغ ودیعه رهن در قالب قراردادی مشخص (دوجانبه یا سه جانبه) به صورت یکجا در وجه موجر پرداخت گردد.

اقدام صندوق با تصدیگری حداقلی در فرآیند اجاره و پوشش ریسک از محل ودیعه پرداختی و سایر تضامین از سوی شرکت دانش‌بنیان امکان پذیر است.

دوره بازپرداخت این خدمت به صورت یکجا و در سررسید قراردادهای سالیانه خواهد بود.

 

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.