امکان‌سنجی و ارزش‌گذاری طرح‌ها

امكان سنجي و بررسي مالي و اقتصادي و تهيه گزارش توجيهي (Feasibility Study Report) به عنوان يكي از پيش نيازهاي ضروري فرآيند تأمين مالي طرح ها و پروژه ها محسوب مي گردد كه مورد درخواست سازمانها و نهادهاي مالي مي باشد. به همین منظور صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در مورد طرح ها و پروژه هايي كه نيازمند تامين منابع مالي مي باشند، با بهره گيري از مدلهاي روز دنيا و به کمک کارشناسان متخصص در حوزه طرح، ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی و فنی می‌نماید و طی گزارشی به اطلاع متقاضی می‌رساند

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.