امروز ۱۳۹۷/۳/۲۸


  • ارتباط با ما
  • پايگاه دانش
  • قوانين و مقررات
  • خدمات و تسهيلات
  • دستور العمل و آيين نامه ها
  • درباره صندوق
  • خانه


عبارت:

در

برای عضویت در خبرنامه لطفا فرم زیر را کامل کنید.

نام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

logo-samandehiنظر شما درباره کیفیت فرآیند اعطای تسهیلات در این صندوق چیست؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید از سایت
• بازدید امروز: 43
• بازدید دیروز: 319
• افراد آنلاین: 1
• بازدید کل: 5606

درباره صندوق > گالری تصاویر


بازدید از شرکت نیل افشان توس


بازدید از شرکت نیل افشان توس


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدید از شرکت نیل افشان توس


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدیداز شرکت داناب


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدیداز شرکت داناب


تفاهم نامه نظام صنفی


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


تفاهم نامه نظام صنفی


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدیداز شرکت داناب


حضور مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در دومین دورهمی گپ در سرای آسان


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدید از شرکت نیرونماد خراسان


حضور صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در همایش دانشگاه سبز


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


حضور صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در همایش دانشگاه سبز


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


حضور مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در دومین دورهمی گپ در سرای آسان


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدید از شرکت نیرونماد خراسان


تفاهم نامه نظام صنفی


بازدید از شرکت دنا زیست آسیا


بازدید از شرکت دنا زیست آسیا


بازدید از شرکت دنا زیست آسیا


بازدید از شرکت دنا زیست آسیا


بازدید از شرکت نیل افشان توس


حضور صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در همایش دانشگاه سبز


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


تفاهم نامه نظام صنفی


جلسه مجمع عموی عادی اسفند 96


حضور مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در دومین دورهمی گپ در سرای آسان


جلسه با فرماندار نیشابور


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسیتفاهم نامه نظام صنفی


نمایشگاه هفته پژوهش 1396


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


جلسه مجمع عموی عادی اسفند 96


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


همایش ملی وقف و علم و فناوری


همایش ملی وقف و علم و فناوری


همایش ملی وقف و علم و فناوری


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


جلسه مجمع عموی عادی اسفند 96


جلسه مجمع عموی عادی اسفند 96

 


بازدید از شرکت نیل افشان توس


بازدید از شرکت نیل افشان توس


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدید از شرکت نیل افشان توس


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدیداز شرکت داناب


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدیداز شرکت داناب


تفاهم نامه نظام صنفی


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


تفاهم نامه نظام صنفی


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدیداز شرکت داناب


حضور مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در دومین دورهمی گپ در سرای آسان


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدید از شرکت نیرونماد خراسان


حضور صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در همایش دانشگاه سبز


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


حضور صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در همایش دانشگاه سبز


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


حضور مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در دومین دورهمی گپ در سرای آسان


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


بازدید از شرکت نیرونماد خراسان


تفاهم نامه نظام صنفی


بازدید از شرکت دنا زیست آسیا


بازدید از شرکت دنا زیست آسیا


بازدید از شرکت دنا زیست آسیا


بازدید از شرکت دنا زیست آسیا


بازدید از شرکت نیل افشان توس


حضور صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در همایش دانشگاه سبز


حضورجناب آقای دکتر سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در شعبه دانشگاه فردوسی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضو


تفاهم نامه نظام صنفی


جلسه مجمع عموی عادی اسفند 96


حضور مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی در دومین دورهمی گپ در سرای آسان


جلسه با فرماندار نیشابور


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسیتفاهم نامه نظام صنفی


نمایشگاه هفته پژوهش 1396


هفته پژوهش در دانشگاه فردوسی


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


جلسه مجمع عموی عادی اسفند 96


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


شرکت مدیر عامل و کارشناسان صندوق پژوهش در دیدآپ شتابدهنده فردوسی با حضور برترین استارتاپ های استان


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


همایش ملی وقف و علم و فناوری


همایش ملی وقف و علم و فناوری


همایش ملی وقف و علم و فناوری


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


جلسه هم اندیشی کارکنان صندوق پژوهش وفناوری سمنان و خراسان


جلسه مجمع عموی عادی اسفند 96


جلسه مجمع عموی عادی اسفند 96

 

آدرس: مشهد، کیلومتر 12 جاده قوچان، مقابل کارخانه شیر پگاه، پارک علم و فناوری خراسان رضوی ساختمان مرکزی         تلفن: 35003441
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، درب غربی دانشگاه         تلفن: 38837392 - فاکس: 38837393
بجنورد، خیابان ایت الله طالقانی (غربی)، خیابان صمدیه لباف، نبش چهار راه اول، پلاک 45         تلفن: 05832211165
Email: info@krrtf.ir
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به صندوق توسعه پژوهش و فناوری خراسان رضوی می باشد. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.