پیام مدیرعامل

پیام مدیر عامل

“و من یتوکل علی الله فھو حسبه.” و ھر کس بر خدا توکل و اعتماد کند، خدا او را کفایت کند. سپاس خداوند منان را که توانستيم با لطف و عنایتش و استعانت از ولی نعمت شهرمان -علی بن موسی الرضا- این موسسه را به عنوان یکی از نمادهای اقتصاد دانش بنیان در سيستم مالی و اعتباری کشور معرفی نمایيم. احيا سنت قرض الحسنه، اعطای تسهیلات به شرکت های فناور و مشارکت در ساختن ایرانی آباد شعار صندوق غیردولتی پژوهش وفناوری خراسان رضوی درعرصه فناوری است. بدون ترديد نشاط و شادابي و پيشرو بودن صندوق غیردولتی پژوهش وفناوری خراسان رضوی مرهون تلاش و زحمات عزيزاني است كه با ھمراھي مديران متخصص و با تجربه و متعهد از غير ممکن ها عبور کردند. موفقيت جدید صندوق غیردولتی پژوهش وفناوری خراسان رضوی در راه اندازی پورتال سایت اینترنتی گام دیگری از عزمی راسخ برای ارایه خدمات ویژه به مشتریانی است که صندوق پژوهش وفناوری خراسان رضوی را مامن آرامش و آسایش مالی خود انتخاب نموده اند. در پورتال جدید سعی شده است تمامی اطلاعات و خدمات موسسه کاملا شفاف و در قالبی ساده با درجه امنيتی بالا در اختيار مشتریان قرار گيرد. ضمن خوشامدگویی به تمام مشتریان گرانقدر و وفادار جھت بھبود عملکرد سازمانی و سيستمی آماده ارایه نظرات و پيشنھادات سازنده و اثر بخش شما ھستيم؛ چرا که اعتقاد داریم آینده از آن ما است.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.