هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای دکتر خادمی
رییس هیات‌مدیره
نماینده دانشگاه فردوسی مشهد
آقای مهندس علوی
نایب رییس هیات‌مدیره
نماینده شرکت اندیشه ابرار
آقای دکتر بهارآرا
عضو هیات‌مدیره
نماینده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
خانم دکتر رضوی
عضو هیات‌مدیره
نماینده دولت در هیات‌مدیره
آقای مهندس مهذب
عضو هیات‌مدیره
نماینده پارک علم و فناوری خراسان
آقای رسول عبدالهی
مدیرعامل
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.