هیات مدیره

آقای دکتر مرتضی خادمی
رییس هیات‌مدیره
نماینده دانشگاه فردوسی مشهد
خانم دکتر حمیده رضوی
عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل
نماینده مستقل
آقای مهندس هاشم مهذب
عضو هیات‌مدیره
نماینده پارک علم و فناوری خراسان
آقای مهندس مصطفی مکارم
عضو هیات مدیره
نماینده مستقل
آقای دکتر سعید خیاط مقدم
نایب رئیس هیات مدیره
نماینده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.