منشور اخلاقی

منشور اخلاقی صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی
ما کارکنان صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی با ایمان به اراده خالق هستی و در جهت حفظ ارزش های اسلامی، منافع ملی و اصول سازمانی حاکم بر مجموعه و در راستای اصول اعتقادی مان در زمینه تکریم انسان ها، ارج نهادن و ارزش آفرینی برای مشتریان و سازگارتر کردن رفتارهای شغلی مان با انتظارات آن ها، منشور اخلاقی ذیل را سرلوحه و راهنمای خود قرار داده ایم و از خداوند منان، توفیق پایبندی به آن را مسئلت داریم:

۱٫ ترسیم چشم انداز روشن در کار، درک صحیح اهداف صندوق و تدوین برنامه ها در راستای تحقق اهداف و همسو نمودن اهداف فردی با آن ( اصل هدف محوری)

۲٫ خوش رویی، متانت و برخورد کرامت آمیز و توأم با احترام نسبت به همکاران و مشتریان، برخورداری از سعه صدر بالا و ارائه الگوی رفتاری موفق از خود و بسط صداقت(اصل کرامت و تعامل سازده در گفتار و رفتار)

۳٫ وقت شناسی ، ظاهر آراسته ، محیط زیبا ، خالی نماندن کرسی همکاران و تلاش بیشتر جهت عدم اتلاف وقت مشتری(اصل حضور فعالانه)

۴٫ راهنمایی و ارائه خدمات مشفقانه به ارباب رجوع در اسرع وقت و تلاش ظیگیرانه جهت تأمین نیازهای منطقی و جلب رضایتمندی آنان و تلاش جهت تحقق وعده ها و توسعه فرهنگ رضایت(رعایت اصل پاسخگویی)

۵٫ انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و دقت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی و رعایت اولویت ها (اصل وظیفه شناسی)

۶٫ استقبال از پیشنهادات بهبود و توسعه ای همکاران و مشتریان در جهت بازبینی و اصلاح فرایند های کاری (اصل مشارکت)

۷٫ رازداری و خودداری از افشاء اسناد و مدارک محرمانه و حفظ اسرار مشتری چه خواسته او باشد یا نباشد (اصل رازداری)

۸٫ جلوگیری از اسراف و مصرف ببیهوده امکانات و اموال صندوق و رعایت صرفه و صلاح (اصل صرفه و صلاح)

۹٫ نظرسنجی و اخذبازخورد از همکاران و مشتریان در خصوص فعالیت ها و فرایند ها، بازنگری و بهبود مستمر فعالیت ها(اصل بازخورد)

۱۰٫ کوشش در جهت افزایش دانش و مهارت های شغلی خود(اصل یادگیری)

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.