مقالات

 
فهرست زیر شامل برخی مقالات مهم و اثرگذار مرتبط با عملکرد صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی می‌باشد. این فهرست در بازه زمانی مختلف بروزرسانی خواهد شد.


 

جدید- از ایده تا عمل- ارزشگذاری فناوری
جدید – مقدمه ای بر اقتصاد مهندسی-بخش اول
تامین بودجه برای سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز
چرا پول بیشتر بدتر از پول کمتر است؟
راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ترکیه
رویکرد باز به نوآوری گریزناپذیر است
ساختار مطلوب برای انجام سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری
شناسایی انواع ریسک‌های موجود در صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر با مطالعه موردی صنعت انرژی در جهان
تئوری‌ها، روشها و مفاهیم تامین مالی کارآفرینانه: با تاکید بر سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر (ture Capital)
سرمایه‌گذاری خطرپذیر فرصتی نو پیش‌روی نظام سرمایه‌گذاری اسلامی
سیاست‌گذاری جهت توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر (راهکارها و پیشنهاداتی برای ایران)
کاربرد ابزارهای مالی در صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.