ماموریت

ماموریت

  • جذب منابع مالی برای توسعه امر پژوهش و فناوری.
  • مشارکت و سرمایه گذاری لازم برای توسعه امر پژوهش و فناوری و ایجاد بستر سرمایه گذاری بخش غیردولتی.
  • ارائه تسهیلات مالی و حمایت های قانونی از پژوهشگران و فناوران.
  • کمک به دستگاه های اجرایی در جهت تجاری سازی.
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.