شماره تماس همکاران صندوق پژوهش و فناوری شعبه دانشگاه فردوسی

ردیف سمت شماره تماس
۱ امور مالی ۳۸۸۰۷۶۰۵
۲ ارزیابی و نظارت ۳۸۸۰۷۶۰۴
۳ امور قراردادها ۳۸۸۰۷۶۰۲
۴ امور اداری و پذیرش ۳۸۸۰۷۶۰۱
لطفا جهت ارسال فکس شماره ۳۸۸۳۷۳۹۳ داخلی ۷ را شماره گیری بفرمایید.
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.