شماره تماس همکاران صندوق پژوهش و فناوری شعبه دانشگاه فردوسی

ردیف سمت شماره تماس
۱ مسئول امور مالی ۳۸۸۰۷۶۰۷
۲ مسئول ارزیابی و نظارت ۳۸۸۰۷۶۰۳
۳ کارشناس امور قراردادها ۳۸۸۰۷۶۰۲
۴ حسابدار ۳۸۸۰۷۶۰۵
۵ کارشناس امور اداری و حقوقی ۳۸۸۰۷۶۰۱
۶ کارشناس ارزیابی و نظارت ۳۸۸۰۷۶۰۴
۷ کارشناس بازاریابی ۳۸۸۰۷۶۰۶
لطفا جهت ارسال فکس شماره ۳۸۸۰۷۶۰۱ را شماره گیری بفرمایید.
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.