تماس با مدیران – ایمیل‌ها

مدیرعامل: رسول عبدالهی
مدیر امور مالی: محمدنقی حمیدی
مدیر امور تجاری سازی: سرکارخانم حیدری

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.