بند ۱۰۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

بند ۱۰۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰
به استناد بند ۱۰۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰، كليه دستگاههاي اجرايي و موسسات و شركتهاي دولتي موظفند حداقل نيم درصد تا ۳ درصد از اعتبارات خود را صرف امور پژوهشي نمايند.

Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.