اهداف

اهداف

  • اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی
  • تامین سرمایه خطر پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری
  • تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری
  • صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.